N�r det g�ller koronaviruset vill jag upprepa att min massage fortfarande �r �ppen p� grund av jag har vaccinerat. Jag f�ljer r�d och riktlinjer fr�n min fackf�rening och byr�. Du som �r utanf�r riskgruppen och inte har n�gon p�g�ende infektion kan .

loading...
Setmore Logo Scheduling by Setmore