Дивалс ЕООД е фирма специализирана в диагностиката и ремонта на автоматични, полуавтоматични трансмисии и хидроконвертори. Разполагаме с най-съвременна диагностична апаратура и високо квалифицирани специалисти с богат опит.

loading...
Setmore Logo Scheduling by Setmore