מכון סגולת אמת בראשות הרב חיים פוקס עוסק בחקר אמיתות כתבי יד עתיקים העוסקים בענייני קמיעים , סגולות , מזלות וגורלות הנפוצים. ומוצא את הנתיב ההלכתי ומקיף את כל סוגי הקמיעים והסגולות הנפוצים והנדירים יותר , בראי ההלכה היהודית הנמסרת מדור לדור מן התלמוד ועד דורנו , והכל בהדרכתם הצמודה של גדולי הדור שליט"א. מכון סגולת אמת מפרסם מחקרים רבים הנמצאים בספרות העתיקה ופעמים גם בכתבי יד עתיקים אשר אינם בנמצא לעיני כל. המקורות משמשים כאבן דרך למבקש לתור אחר מקורותיהם של הקמיעים והסגולות אשר ברובם יסודם בהררי קודש. חכמינו ז"ל השאירו לנו סודות נפלאים המשמשים יהודים רבים בעיתות מצוקה , אך דא עקא , שגם מדורות קודמים היו אינשי דלא מעלי אשר רמסו ברגליהם כל דבר קדוש ועיוותו רבות מהסגולות עד כדי שימוש מסוכן ובלתי ראוי שנעשה בסודות הקודש. ופעמים אף נוהגים בני ישראל ה' ירחם בסגולות אשר מקורם הטמא בנצרות ובאיסלאם וכיוצא באלו ,ורבים נופלים בכך מתוך חוסר ידיעה. לפיכך בא מכוננו ללמד ולהזהיר כל אדם מהו הכשר והישר בעיני ה' ומנגד - הפסול והאסור..... מקים המכון והעומד בראשו הרב חיים פוקס שליט"א אשר שנים רבות חקר בכל כתבי הקודש הקדמונים וגם באלו אשר לא נמצאים בידי העם , ואף בכתבים מדתות שונות. וכל זאת בכדי לדעת ולברר את שורשם האמיתי והיהודי ולהסיר הסילוף אשר הוחדר במזיד במרוצת השנים בקמיעים ובסגולות שונים ע"י אינשי דלא מעלי... בשנת תשנ"ט (1999 למניינם) נקרא הרב חיים פוקס שליט"א לגדולי הדור ונתבקש על ידם לברר את מקורות ושורשי הדברים בבחינת "מוציא יקר מזולל" והודרך מפי גדולי הדור להקים את המכון שיהווה סמכות הלכתית עליונה שיענה לכל צרכי העם בנושאים אלו. הרב חוקר שנים רבות את הנושאים הנ"ל ומקיים הרצאות וקבלות קהל בארץ ובעולם. במכון כמה צוותי עובדים ובהם מתרגמים , קלדנים , חוקרי כתבים וכמובן המתנדבים הרבים אשר עוזרים בכל ליבם לקדם את המכון ופעולותיו , ולהם הברכה. מפעילות המכון : שימור והוצאה לאור : הוצאה לאור של כתבי יד עתיקים שנמסרו מאב לבן ומרב לתלמיד אשר מעולם לא ראו אור. ייעוץ והכוונה ע"פ הספרים הקדושים : בריאות וכדומה.או דומם אשר לו כוח המסוגל לאותה מטרה מסוימת.

loading...
Setmore Logo Scheduling by Setmore