Ingeborg TM Sergeant volgde het Postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving: integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte- experiëntiële basis in samenwerking met Educatieve Academie vzw in Berchem aan VIVES Zuid. Daarnaast volgde ze Toegepaste psychologie met als specialisatie ‘coaching’ aan het NCOI. Het is haar intentie om een brug te bouwen tussen haar ervaring in de spirituele wereld van zelfontplooiing en deze in afstemming te brengen met de wetenschappelijke benadering van de psychologie en coaching. De evolutie, het centrum dat Ingeborg heeft opgericht, wil mensen inspireren, ondersteunen en begeleiden naar: gezondheidsbevorderend gedrag gezonde, liefdevolle relaties meer innerlijke vrede vitale kracht vanuit het werkelijke zijn zingeving die vrij maakt en bekrachtigend is. Ingeborg is aangesloten bij de beroepsvereniging V.V.T.I.V. (Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving) en werkt volgens de deontologische gedragscode. Om de kwaliteit van het therapeutische werk hoog te houden, volgt Ingeborg geregeld supervisie en bijscholingen.

loading...
Setmore Logo Scheduling by Setmore